VAERK-STED

VAERK-STEDinfo

MOTIVATION

OMFORANDRING

Vi ser et generelt arkitektonisk behov i retning af større følsomhed, social ansvarlighed, håndværk og poesi. Et nyt fokus på det kontekstuelle, det lokale og stedsspecifikke synes at være opstået. I de sidste ti år er der bygget meget, måske for meget. Vi ser et behov for at stoppe op og i stedet reorganisere, genbruge og genopdage det vi har.

Vi er inspireret af den opfindsomhed, som følger af begrænsede ressourcer. Vi tror på eksistensen af ​​en æstetisk bæredygtighed. At genanvendelse i sin bredeste forstand – af materialer, formater, rum, historie og ideer  – tilføjer et lag af refleksion og dermed en æstetisk kvalitet til arbejdet.

Under overskriften OMFORANDRING ønsker vi at temasætte et af arkitektfagets vigtigste grundpræmisser: Konteksten. Og her tænker vi på konteksten i sin videste forstand – også som historier, program, lag, materialitet, patina, mindelser og genkendelighed.

omforandreverbum Bøjning -r, -de, -t – foretage ændringer; indrette, omdanne eller opstille på en anden måde.

omforandring – Bruges oftest i håndværk. Ordet er et begreb for flere ting. Andre ord der vil kunne bruges er; Renovering, Tilpasning, Reparation og Modernisering. Altså en slags opdatering af noget eksisterende og altså ikke en ny ting som sådan. F.eks. Renovering af en facade, den ændrer som sådan ikke egenskab, men bliver “som ny”, altså en omforandring (tilbageførelse til samme tilstand, som da den var ny). Et jakkesæt kan også omforandres. Jakken kan blive syet til eller bukserne lagt op. Tilpasset en anden krop eller tilpasset en krops forandring. Der er ikke som sådan sket en ændring af jakkesættets egenskab og det er derfor en omforandring.

SPROGBRUG: sjældent. Denne brug regnes af nogle for ukorrekt

Kilde: Den Danske Ordbog – Moderne dansk sprog

Ordet minder os om at verden er i konstant transformation. At alting har et tidligere stadie, en historie, en måde at være i verden på. At forandre kommer ofte af trangen til noget nyt. At omforandre kan pege på at det nye også kan være en måde at vende tilbage og se udgangspunktet fra en anden vinkel. Ordet omforandring rummer en dobbelthed – en tilbagevenden til noget oprindeligt. Noget glemt der bliver omdannet og derved genopstår som noget nyt.

At angribe en hvilken som helst bygningskrop, byrum eller kontekst vil altid være at stille sig mellem alle stedets lag af tider. At arbejde som arkitekt er at bevæge sig i denne iboende konstante spænding mellem opbygning og nedbrydning.

Hvad fjerner man, hvor starter man, hvornår forbedrer, renoverer og forstærker man og hvornår sletter og glemmer man ?