VAERK-STED

VAERK-STEDinfo

OM> MODTAR projects

Link til MODTAR projects>

MODTAR projects er et nyt udstillingssted der fokuserer på rumligt relateret kunst
– på udforskningen af nye mellemformer i udspændingen mellem kunst og arkitektur.
Rammen er et baggårdshus fra 1792 i Københavns indre by, Teglgårdsstræde 3.

I kraft af sin placering i det gamle to-etagers baggårdshus har udstillingsstedet en
iboende dobbelthed. Førstesalen er et tomt/glat/blankt rum, der blot har en
karakteristisk kakkelovn stående i centrum af lokalet som spor fra en anden tid. I
stueetagen står det traditionelle snedkerværksted og lager stadig I sin originale
personlige form. Indtil for et halvt år siden arbejdede den 82 årige snedker der
stadig.

Denne dualitet mellem det tomme og det fyldte er udstillingsstedets særegne
karakter.
Den tomme udstillingsetage kalder på en fremtid og den fyldte værkstedsetage taler
om en fortid – om husets fortællinger og tider. De udstillede projekter vil stille sig et
sted imellem – i en diskussion om forholdet mellem det autonome værk og den
stedsspecifikke undersøgelse.

MODTAR projects //

Thomas Feveile, Maria Mengel, Ida Flarup, Peter Møller Rasmussen

Link til MODTAR projects>