VAERK-STED

VAERK-STEDinfo

OM> V A E R K>S T E D

V A E R K > S T E D er startet af arkitekterne Maria Mengel og Ida Flarup i 2008 med baggrund  i ti års parallelle studier og projekter og har de sidste to år dannet ramme om en række udstillinger og opgaver. V A E R K > S T E Ds projekter er støttet af bl.a. Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg, Nationalbankens Jubilæumsfond, Dreyer Fonden og Nordea Fonden. Maria og Ida er optaget i Kunstnersamfundets Arkitektursektion og har modtaget arbejdslegater fra Statens Kunstfond og Nationalbankens Jubilæumsfond.

Parallelt med arbejdet i V A E R K > S T E D driver de MODTAR projects. MODTAR projects er et udstillingssted og projektrum med fokus på arkitektur og installationskunst og drives i samarbejde med arkitekterne Thomas Feveile og Peter Møller Rasmussen. Udstillingstedet har til huse i et 200 år gammelt tidligere snedkerværksted i et toetagers baggårdshus i Indre by. Husets særegne karakter fordrer en diskussion om forholdet mellem værk og sted og danner ramme om rumlige eksperimenter, diskussioner og udvikling af nye mellemformer i spændingsfeltet mellem arkitektur og kunst. MODTAR projects er støttet af Statens Kunstråd.

Link til MODTAR projects