VAERK-STED


»

projekter

GRADER AF BEBOELSE MELLEM DET INDRAMMEDE OG DET RAMMELØSE

07.01.05 | Comment?

At gribe ind i en eksisterende bygning vil være at stille sig mellem alle stedets tider –
mellem fortidens ru lag af betydninger og fremtidens glatte overflade.

Opgaven er en omforandring af en forladt kornsilo fra tresserne i nordhavnens inddæmmede industri- og depot landskab. 3 PROGRAMMER søger at genfinde de forskellige tilstande af hukommelse, tid og orden der ligger i stedet : ARKIV – BEBOELSE – LANDSKAB


Arkivet – det indrammede, det ordnede – stabler tiden omkring en vertikal horisont – præciserer, kategoriserer, forfiner siloens rolle, som beholder der spejler verden.

Landskabet – det rammeløse, det retningsløse, havet, horisonten, tyngdekraften – Søger i tanken at nedbryde og sløre siloens figur og rodfæstning på stedet, at tømme den og lade dens materiale flyde ud for at danne et nyt landskab.


5 studier af beboelsesgrader undersøges i forhold til den subjektive hukommelse.
Mellem det ophobede og det rensede – mellem det faste punkt og det løse omrids.

ARKIV – BEBOELSE – LANDSKAB

Arkivet – det indrammede, det ordnede – stabler tiden omkring en vertikal horisont – præciserer, kategoriserer, forfiner siloens rolle, som beholder der spejler verden.

Landskabet – det rammeløse, det retningsløse, havet, horisonten, tyngdekraften – Søger i tanken at nedbryde og sløre siloens figur og rodfæstning på stedet, at tømme den og lade dens materiale flyde ud for at danne et nyt landskab.

Mellem denne samtidige NEDBRYDNING OG OPBYGNING tegner subjektet sig:

Beboelsen – Iagttageren der befinder sig et sted mellem Arkivet og Landskabet – indfører kroppens skala, bevægelsen, opstigningen. Opmåler og skalasætter siloens uindtagelige introverte figur. Beboelsens programmer forankres i siloens vertikale grid. 5 studier af beboelsesgrader undersøges i forhold til personlig
hukommelse. Mellem det ophobede og det rensede – mellem det faste punkt og det løse omrids.

Sammen udspænder de 3 programmer et felt mellem fortid og fremtid, med beboelsen som fortolker af nutidens rum.

Comments are closed.»