VAERK-STED

«
»

projekter

RUMMET MELLEM DET SPECIFIKKE

07.01.05 | Comment?

Projektet er en omdannelse af DLGs kornsilo i Nordhavnen. I siloen indsættes en række programmer med udgangspunkt i: BIOGRAFEN, BADET, BOLIGEN. Sammenstillingen af programmerne og siloen selv skaber et heterogent, vertikalt landskab – et udsnit af verden.
I dette komplekse landskab opstår sammenstød, møder og tomrum. Projektet udfolder siloens fortællinger og fremkalder de steder der opstår mellem det specifikke.

Fælles for disse sammensatte rumligheder er udviskningen af det genkendelige og af skala
– som en linse der langsomt drejes ud af fokus. Fra den lille sløring til den totale opløsning af det oprindelige motiv.

Siloen vidner, i sit højt organiserede formsprog, om orden og effektivitet, men er for længe siden sat ud af drift og dermed tømt for sammenhænge, materiale og funktion. I siloen indsættes tre programmer/masker, som er udtryk for forskellige grader af orden:

BIOGRAFEN: Lyskeglen – prikket, det kirurgiske indgreb.
Lyset genoptegner bygningens indre. Transmitterer verden – projekterer fortid, fiktion, nutid

.
MANDSKABSBOLIGEN: Noden – klyngen, skyen
Den beboelige foring af skakterne som fastholder siloens tilblivelseshistorie.

BADET/KARET: Vandet – opsamling, indsivning
Vejret melder sig i siloen – skalasættes i mødet. Overgangen mellem siloen og verden gradbøjes

Comments are closed.


«
»