VAERK-STED

«
»

projekter

3 SNIT I DET LANDAGTIGE

04.21.09 | Comment?

Installationsprojekt i MODTAR projects der omhandler forholdet mellem standardstørrelsen EUR-pallen og den stedspecifikke tilpasning gennem opskæringer, omskrivninger og nye ibrugtagningsmønstre. Projektet er en del af et igangværende udviklingsarbejde omkring nye konstruerede bylandskaber.

Comments are closed.


«
»